Εσωτερικός κανονισμός 2015-2016

kanonismos

Αντισεισμικός κανονισμός

oasp

Κανονισμοί Προβολής και Δημοσιότητας Πράξεων του ΕΣΠΑ

images

Εσωτερικός Κανονισμός και Μνημόνιο Ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

politiki prostasia

Η άσκηση του μήνα1

 

 

ΑΦΙΣΑ 16

image

Ακούστε το European School Radio

Ανακύκλωση

recyclesmall

Δήμος Πέλλας

Dimarxeiosmall

EEY EIKONA

 

Ανάθεση 5ήμερης Εκδρομής στο Βερολίνο

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Σήμερα 19/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του  οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την 5ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ? λυκείου στο Βερολίνο από 25/02/2013 μέχρι 01/03/2013:

 1. Μιχαηλίδης Μενέλαος καθηγητής κλάδου ΠΕ03, Δ/ντής του Σχολείου
 2. Βασιλειάδης Περικλής καθηγητής κλάδου ΠΕ01, αρχηγός της εκδρομής
 3. Μανούσης Δημήτριος καθηγητής κλάδου ΠΕ16, συνοδός της εκδρομής
 4. Βασιλειάδου Ευδοκία Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Προύμα Νικολέτα Πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του  Λυκείου
 6. Παυλίδου Ρουθ εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου της Γ΄ τάξης Λυκείου

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη έξι (6) σφραγισμένες προσφορές  από τα πρακτορεία:

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  ?

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ?

1.      Grefis travel

290

2320

2.      Voya travel

320

2560

3.      Άθως Ελλάς

343

2750

4.      Ζιρπιάδης travel

301,18

2409,44

5.      Herodotous Tours

341

-

6.      Χρυσίδης Γεώργιος

262

2096

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις 6 προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των  μαθητών του Σχολείου, την αξιοπιστία των πρακτορείων και την τυπική προσκόμιση των απαιτούμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών που απαιτούσε η πρόσκληση του σχολείου

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 Σήμερα 19/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του  οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την 5ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ? λυκείου στο Βερολίνο από 25/02/2013 μέχρι 01/03/2013:

 1. Μιχαηλίδης Μενέλαος καθηγητής κλάδου ΠΕ03, Δ/ντής του Σχολείου
 2. Βασιλειάδης Περικλής καθηγητής κλάδου ΠΕ01, αρχηγός της εκδρομής
 3. Μανούσης Δημήτριος καθηγητής κλάδου ΠΕ16, συνοδός της εκδρομής
 4. Βασιλειάδου Ευδοκία Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Προύμα Νικολέτα Πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του  Λυκείου
 6. Παυλίδου Ρουθ εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου της Γ΄ τάξης Λυκείου

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη έξι (6) σφραγισμένες προσφορές  από τα πρακτορεία:

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  ?

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ?

1.      Grefis travel

290

2320

2.      Voya travel

320

2560

3.      Άθως Ελλάς

343

2750

4.      Ζιρπιάδης travel

301,18

2409,44

5.      Herodotous Tours

341

-

6.      Χρυσίδης Γεώργιος

262

2096

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις 6 προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των  μαθητών του Σχολείου, την αξιοπιστία των πρακτορείων και την τυπική προσκόμιση των απαιτούμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών που απαιτούσε η πρόσκληση του σχολείου

Αποφάσισε ομόφωνα:

να αναθέσει τη διενέργεια της 5ήμερης εκδρομής στο πρακτορείο με την οικονομικότερη προσφορά που είναι: «Χρυσίδης Γεώργιος» και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό. 

Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δ.Ε.Π.Ε. Πέλλας για την έγκριση της εκδρομής.

Αποφάσισε ομόφωνα:

να αναθέσει τη διενέργεια της 5ήμερης εκδρομής στο πρακτορείο με την οικονομικότερη προσφορά που είναι: «Χρυσίδης Γεώργιος» και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό. 

Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δ.Ε.Π.Ε. Πέλλας για την έγκριση της εκδρομής.