Εσωτερικός κανονισμός 2015-2016

kanonismos

Αντισεισμικός κανονισμός

oasp

Κανονισμοί Προβολής και Δημοσιότητας Πράξεων του ΕΣΠΑ

images

Εσωτερικός Κανονισμός και Μνημόνιο Ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

politiki prostasia

Η άσκηση του μήνα1

 

 

ΑΦΙΣΑ 16

image

Ακούστε το European School Radio

Ανακύκλωση

recyclesmall

Δήμος Πέλλας

Dimarxeiosmall

EEY EIKONA

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

 

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΩΡΑ

ΑΠΟ

----

ΕΩΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1η 

8:05

----

8:50

45?

2η

8:55

----

9:40

45?

3η

9:50

----

10:35

45?

4η

10:45

----

11:25

40?

5η

11:30

----

12:10

40?

6η

12:15

----

12:55

40?

ΦΑΓΗΤΟ

12:55

----

13:20

25?

7η

13:20

----

14:00

40?

8η

14:05

----

14:45

40?

9η

14:45

----

15:25

40?

 


ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται όπως και στα υπόλοιπα γυμνάσια.

Διδάσκονται επιπλέον Ιστορία της Τέχνης και Θέατρο.


Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε :
Μαθήματα Ομάδας Α':  Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής - Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Ατομικό όργανο επιλογής

Μαθήματα Ομάδας Β':  Χορωδία - Μουσικά Σύνολα - Πιάνο (υποχρεωτικό) - Ταμπουράς (υποχρεωτικό)


 


ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Α.  Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται όπως και στα υπόλοιπα γενικά λύκεια.


Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:
Μαθήματα Ομάδας Α':   Αρμονία ( Γραφή καθ' υπαγόρευση) - Μουσική Ανάγνωση - Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -Ατομικό Όργανο επιλογής

Μαθήματα Ομάδας Β':   Πιάνο (υποχρεωτικό για την Α' Λυκείου)-Ιστορία της Μουσικής (για την Α' Λυκείου) - Μορφολογία (για την Α' Λυκείου) - Μουσικά Σύνολα


Β.  Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το ατομικό όργανο επιλογής καθώς και το υποχρεωτικό όργανο.

Τα μαθήματα της Αρμονίας και της γραφής καθ' υπαγόρευση δύναται αν προσφέρονται σε ομάδες ­επίπεδα των 5-12 μαθητών, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου.


 

Γ.  Τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Α' και Β' εξετάζονται:

 γραπτά (Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική)

με τη διαδικασία της ακρόασης (Πιάνο, Ταμπουράς, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Στο μάθημα της χορωδίας ο γενικός βαθμός  εξάγεται από το Μ.Ο. των τριών τριμήνων.


Το μάθημα των Μουσικών Συνόλων δεν βαθμολογείται αλλά η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά είναι υποχρεωτική
Κατά την εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης οι μαθητές εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης μπορεί να γίνεται παρουσία και άλλων καθηγητών της ειδικότητας, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας. 
 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α`, Β` και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α`, Β` και Γ΄ Ενιαίων Μουσικών Λυκείων

(ΦΕΚ 2184/τ.Β'/24-7-2012)

 

Α` ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα

 Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά

1

29

42

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

4. Ιστορία

2

5. Μαθηματικά

4

6. Γεωγραφία

1

7. Βιολογία

1

8. Ξένη Γλώσσα

 

   α) Αγγλικά

2

   β) Γερμανικά ή Γαλλικά

2

9. Φυσική Αγωγή

2

10. Εφαρμογές Πληροφορικής

1

11. Ιστορία Τέχνης

1

12. Καλλιτεχνικά 1

13. Θέατρο

1

Β. Μαθήματα

 Μουσικής Παιδείας 

1. Μουσική Θεωρία και Πράξη

2

13

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

3. Χορωδία

2

4. Κριτική Μουσική Ακρόαση

1

5. Μουσικά Σύνολα

2

6. Υποχρεωτικά Όργανα

 

       Α) Πιάνο

1

       Β) Ταμπουράς

1

7. Ατομικά Όργανα Επιλογής

2

   

Β` ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα

 Γενικής Παιδείας 

1.  Θρησκευτικά

1

29 42

2.  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

3.  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

4

4.  Ιστορία

2

5.  Μαθηματικά

4

6.  Γεωγραφία

1

7.  Ξένη Γλώσσα

 

   α) Αγγλικά

2

   β) Γερμανικά ή Γαλλικά

2

8.  Φυσική

2

9.  Χημεία

1

10. Φυσική Αγωγή

2

11. Εφαρμογές πληροφορικής

1

12. Καλλιτεχνικά

1

11. Θέατρο

1

Β. Μαθήματα

 Μουσικής Παιδείας 

1. Μουσική Θεωρία και Πράξη

2

13

2. Ιστορία της Μουσικής

1

3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

4. Χορωδία

2

5. Μουσικά Σύνολα

2

6. Υποχρεωτικά Όργανα

 

   Α) Πιάνο

1

   Β)Ταμπουράς

1

7. Ατομικά Όργανα Επιλογής

2

   

Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα

Γενικής Παιδείας 

1. Θρησκευτικά

1

27 42

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

4

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

4

4. Ιστορία

2

5. Μαθηματικά

4

6. Βιολογία

1

7. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

1

8. Ξένη Γλώσσα

 

   α) Αγγλικά

2

   β) Γερμανικά ή Γαλλικά

2

9. Φυσική

2

10. Χημεία

1

11. Φυσική Αγωγή

1

12. Καλλιτεχνικά 1

13. Θέατρο

1

Β. Μαθήματα

Μουσικής Παιδείας 

1. Μουσική Θεωρία και Πράξη

3

15

2. Ιστορία της Μουσικής

1

3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

4. Χορωδία

2

5. Μουσικά Σύνολα

3

6. Υποχρεωτικά Όργανα

 

   Α) Πιάνο

1

   Β)Ταμπουράς

1

7. Ατομικά Όργανα Επιλογής

2

   

Α` ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα

Γενικής Παιδείας 

1. Θρησκευτικά

1

29 42

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

3. Νεοελληνική Γλώσσα

2

4. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

5. Ιστορία

2

6. Άλγεβρα

2

7. Γεωμετρία

3

8. Α` Ξένη Γλώσσα

2

9. Φυσική

3

10. Χημεία

2

11. Βιολογία

1

12. Φυσική Αγωγή

1

13. Αρχές οικονομίας

1            (Νέο)

14. project

2

Β. Μαθήματα

Μουσικής Παιδείας 

1. Αρμονία

2

13

2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

1

3. Ελληνική Παραδοσιακή μουσική

2

5. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική

1

6. Υποχρεωτικό Όργανο (πιάνο)

1

7. Ατομικό Όργανο επιλογής

1

8. Ιστορία Μουσικής

1

9. Μουσικά Σύνολα 2

10. Μουσικό Σύνολο οργάνου Επιλογής

2

Β` ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

1. Θρησκευτικά

1

22 33 42

2. Α` Ξένη Γλώσσα

1

3. Φυσική Αγωγή

1

4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

5. Νεοελληνική Γλώσσα

2

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

7. Ιστορία

2

8. Άλγεβρα

2

9. Γεωμετρία

2

10. Φυσική

2

11. Χημεία

2

12. Βιολογία

1

13. Project                                                                 

2           (Νέο)

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας 

1. Αρμονία

2

11

2. Ανάπτυξη ακουστικών Ικανοτήτων

1

3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

4. Μορφολογία

1

5. Ατομικό Όργανο επιλογής

1

6. Μουσικά Σύνολα 2

7. Μουσικό Σύνολο Οργάνου Επιλογής

2

Α) Θεωρητική κατεύθυνση
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

4

7  

2. Αρχές Φιλοσοφίας

1

3. Λατινικά

2

Β) Θετική κατεύθυνση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μαθηματικά

3

7

7

2. Φυσική

2

3. Χημεία

2

Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μαθηματικά

3

7

   

2. Φυσική

2

3. Τεχνολογία Επικοινωνιών

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Γενικά, 1+1) 

Αρμονία

1

1+1

2

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

1

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

1

Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ

1

Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων*

1

Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας *

1

Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας

1

Ελεύθερο Σχέδιο

1

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής

1

Νεότερη Ευρωπαική Λογοτεχνία

1

Γραμμικό Σχέδιο

1

Β΄ Ξένη Γλώσσα

1

Εφαρμογές Υπολογιστών*

1

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

1         (Νέο)

Αρχές Οικονομίας

1         (Νέο)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά

1

17 27  

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

1

3. Α` Ξένη Γλώσσα

2

4. Φυσική Αγωγή

1

5. Νεοελληνική Γλώσσα

2

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

7. Ιστορία

2

8. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

9. Φυσική

1

10. Βιολογία

1

11. Κοινωνιολογία

2

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας 

1. Αρμονία

2

10

2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

1

3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

2

4. Ατομικό Όργανο επιλογής

1

5. Μουσικά Σύνολα

2

6. Μουσικό Σύνολο Οργάνου Επιλογής

2

Α) Θεωρητική κατεύθυνση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αρχαία Ελληνικά

5

12    

2. Νεοελληνική Λογοτεχνία

3/2

3. Λατινικά

2/3

4. Ιστορία

2

Β) Θετική κατεύθυνση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μαθηματικά

5

12 12 42

2. Φυσική

3

3. Χημεία

2

4. Βιολογία

2

Γ) Τεχνολογική κατεύθυνση 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Μαθηματικά

5

12    

2. Φυσική

3

3. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Γενικά 2+1) 

Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

 

2+1

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Ιστορία της Τέχνης

2

Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

2

Ατομικό Όργανο Επιλογής

2

Στοιχεία Αντίστιξης

1

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική.

1

Εφαρμογές Υπολογιστών*

1

Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων*

1

Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας *

1

Εφαρμογές μουσικού λογισμικού

1

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

1

Β΄ Ξένη Γλώσσα

2

 

2

 *Τα μαθήματα επιλογής "Εφαρμογές Υπολογιστών", "Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων" και "Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας" μπορούν να επιλεγούν μόνο  στην Β' ή μόνο στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου.